v
 
Số lượt truy cập:
172798
 
Đang trực tuyến:
90
TƯ VẤN TUYỂN SINH
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TCCN HỆ VLVH NĂM 2016
 

SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số:     /TB-TCYT


                Đắk Lắk,  ngày  26    tháng 5  năm 2016

 

THÔNG BÁO
                             (Về thời gian đào tạo TCCN hệ VHVL)                             

Căn cứ Quyết định số 601/ QĐ - TCYT  ngày 31/12/2014 của Hiệu  trưởng Trường trung cấp y tế Đắk Lắk về việc ban hành chương trình khung đào tạo hệ vừa học vừa làm (văn bằng 2) các mã ngành: Điều dưỡng; Dược sỹ và Y sỹ;

Trường Trung cấp y tế Đắk Lắk thông báo thời gian, chương trình đào tạo TCCN hệ VHVL như sau:

1. Ngành Dược sỹ trung cấp.

- Đối tượng không thuộc Mã ngành Chăm sóc sức khỏe, đào tạo: 15 tháng

- Đối tượng thuộc mã ngành Chăm sóc sức khỏe, đào tạo 12 tháng.                        

2.  Ngành Y sỹ.

-  Đối tượng không thuộc mã ngành Chăm sóc sức khỏe, đào tạo: 15 tháng

- Đối tượng thuộc mã ngành Chăm sóc sức khỏe:

+ Đối tượng: Điều dưỡng; Hộ sinh; Kỹ thuật viên xét nghiệm, đào tạo: 10 tháng. 

+ Đối tượng: Dược sỹ, đào tạo: 12 tháng    

  3. Ngành Điều dưỡng trung cấp.

-  Đối tượng không thuộc mã ngành Chăm sóc sức khỏe, đào tạo: 15 tháng

- Đối tượng thuộc mã ngành Chăm sóc sức khỏe:

+ Đối tượng:Y sỹ đa khoa; Hộ sinh; Kỹ thuật viên xét nghiệm, đào tạo: 10 tháng. 

- Đối tượng ngành:Dược sỹ, đào tạo: 12 tháng.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

-          BGH ( đ/b);

-          Các khoa, phòng chức năng (thực hiện);                                                                                                                                                                   (Đã ký)

-          Lưu VT - ĐT;

                                                                             

                                                             DƯƠNG CHÍ ÚY

Tập tin đính kèm:
BÀI CŨ HƠN
Thành phố Buôn ma thuột
29oC
Độ ẩm: 84%C
Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Từ điển tổng hợp
Anh-Pháp-Việt-Nôm-Hoa
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐẮK LẮK
Địa chỉ : 32 Y Ngông - Phường Tân Tiến - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại - Fax: 0500.860618. Email : trungcapytedaklak@gmail.com
Thiết kế bởi trung tâm Công nghệ Thông tin - Viễn thông Đắk Lắk. Điện thoại : 05003845678